page_banner

لیشمانیا

  • دستگاه تست سریع لیشمانیا IgG/IgM

    دستگاه تست سریع لیشمانیا IgG/IgM

    تست سریع IgG/IgM لیشمانیا یک روش ایمونواسی جریان جانبی برای تشخیص کیفی آنتی‌بادی‌هایی از جمله IgG و IgM به زیرگونه‌های لیشمانیا donovani (L. donovani)، تک یاخته‌های عامل لیشمانیوز احشایی در سرم یا پلاسمای انسانی است.این آزمایش به عنوان یک آزمایش غربالگری و به عنوان کمکی در تشخیص بیماری لیشمانیوز احشایی در نظر گرفته شده است.هر نمونه واکنشی با تست سریع لیشمانیا IgG/IgM باید با روش(های) تست جایگزین تایید شود.