page_banner

IGFBP-1

  • دستگاه / نوار تست سریع iGFBP-1

    دستگاه / نوار تست سریع iGFBP-1

    تست سریع (ترشح واژینال) متصل به فاکتور رشد شبه انسولین 1 (iGFBP-1) یک دستگاه تست ایمونوکروماتوگرافی کیفی با تفسیر بصری برای تشخیص iGFBP-1 در ترشحات واژن در دوران بارداری است که نشانگر اصلی پروتئین است. مایع آمنیوتیک در نمونه واژناین آزمایش برای استفاده حرفه ای برای کمک به تشخیص پارگی پرده های جنینی (ROM) در زنان باردار در نظر گرفته شده است.