page_banner

درج بسته دستگاه تست سریع IgG/IgM دنگی

درج بسته دستگاه تست سریع IgG/IgM دنگی

ویروس‌های دنگی، خانواده‌ای از چهار سروتیپ مجزا از ویروس‌ها (Den 1،2،3،4)، ویروس‌های RNA تک سویه، پوشش‌دار و با حس مثبت هستند.
این آزمایش کاربر پسند، بدون تجهیزات آزمایشگاهی دست و پا گیر است و به حداقل آموزش کارکنان نیاز دارد.


جزئیات محصول

برچسب های محصول

اصل

دستگاه تست سریع IgG/IgM دنگی (خون کامل/سرم/پلاسما) یک سنجش ایمنی مبتنی بر غشاء کیفی برای تشخیص آنتی‌بادی‌های دنگی در خون کامل، سرم یا پلاسما است.این تست از دو جزء تشکیل شده است، یک جزء IgG و یک جزء IgM.در ناحیه آزمایش، IgM و IgG ضد انسانی پوشش داده شده است.

در طول آزمایش، نمونه با ذرات پوشش داده شده با آنتی ژن دنگی در نوار تست واکنش می دهد.سپس این مخلوط با عمل مویرگی از نظر کروماتوگرافی روی غشاء به سمت بالا مهاجرت می کند و با IgM یا IgG ضد انسانی در ناحیه خط آزمایش واکنش می دهد.اگر نمونه حاوی آنتی بادی های IgM یا IgG برای دنگی باشد، یک خط رنگی در ناحیه خط آزمایش ظاهر می شود.

بنابراین، اگر نمونه حاوی آنتی‌بادی‌های دنگی IgM باشد، یک خط رنگی در منطقه خط آزمایش 1 ظاهر می‌شود. اگر نمونه حاوی آنتی‌بادی‌های IgG دنگی باشد، یک خط رنگی در منطقه خط آزمایش 2 ظاهر می‌شود. اگر نمونه حاوی آنتی‌بادی‌های دنگی نباشد، هیچ خط رنگی در هر یک از مناطق خط آزمایش ظاهر می شود که نشان دهنده یک نتیجه منفی است.برای اینکه به عنوان یک کنترل رویه ای عمل کند، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل ظاهر می شود که نشان می دهد حجم مناسب نمونه اضافه شده است و فتیله غشایی رخ داده است.

روش

روش سنجش
نمونه و اجزای مورد آزمایش را به دمای اتاق برسانید.دستگاه تست را روی یک سطح تمیز و صاف قرار دهید.

نمونه خون کامل:
قطره چکان را با نمونه پر کنید سپس 1 قطره چکان از نمونه را به چاه نمونه اضافه کنید.حجم در حدود 10μL است.اطمینان حاصل کنید که هیچ حباب هوا وجود ندارد.سپس 2 قطره (حدود 80 میکرولیتر) از Sample Diluent را بلافاصله به چاه نمونه اضافه کنید.

برای نمونه پلاسما/سرم:
قطره چکان را با نمونه پر کنید تا از خط نمونه تجاوز نکنید.حجم نمونه حدود 5μL است.

کل نمونه را در مرکز نمونه پخش کنید و مطمئن شوید که حباب هوا وجود ندارد.سپس 2 قطره (حدود 80 میکرولیتر) از Sample Diluent را بلافاصله به داخل چاه نمونه اضافه کنید.

توجه: اگر با مینی قطره چکان آشنایی ندارید، چند بار قبل از آزمایش تمرین کنید.برای دقت بهتر، نمونه را با قابلیت پیپت به حجم 5 میکرونی انتقال دهید.

یک تایمر تنظیم کنید.نتیجه را در 15 دقیقه بخوانید.پس از 30 دقیقه نتیجه را نخوانید. از سردرگمی اجتناب کنید، پس از تفسیر نتیجه، دستگاه تست را دور بیندازید.

2. درج بسته دستگاه تست سریع دنگی NS1

دستگاه تست سریع دنگی NS1 یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی جریان جانبی برای تشخیص کیفی آنتی ژن ویروس دنگی (دنگی Ag) در خون، سرم یا پلاسمای انسان است.در نظر گرفته شده است که به عنوان یک آزمایش غربالگری و به عنوان کمکی در تشخیص عفونت با ویروس های دنگی استفاده شود.هر نمونه واکنشی با دستگاه تست سریع دنگی NS1 باید با روش(های) تست جایگزین و یافته های بالینی تایید شود.

روش سنجش
مرحله 1: اگر در یخچال یا فریز شده است، نمونه و اجزای آزمایش را به دمای اتاق برسانید.پس از ذوب شدن، نمونه را قبل از سنجش به خوبی مخلوط کنید.

مرحله 2: هنگامی که برای آزمایش آماده شد، کیسه را در ناچ باز کنید و دستگاه را بردارید.دستگاه تست را روی یک سطح تمیز و صاف قرار دهید.

مرحله 3: حتماً دستگاه را با شماره شناسه نمونه برچسب بزنید.

مرحله 4: برای نمونه خون کامل:
قطره چکان را با نمونه پر کنید سپس 2 قطره (حدود 80 میکرولیتر) از نمونه و 2 قطره بافر را به داخل چاه نمونه اضافه کنید، مطمئن شوید که حباب هوا وجود ندارد.

برای نمونه های پلاسما/سرم:

قطره چکان پلاستیکی را با نمونه پر کنید.قطره چکان را به صورت عمودی نگه دارید، 1 قطره (حدود 40 میکرولیتر) از نمونه و 2 قطره بافر را در چاه نمونه بریزید و مطمئن شوید که حباب هوا وجود ندارد.

مرحله 5: یک تایمر تنظیم کنید.

مرحله 6: نتیجه را در 15 دقیقه بخوانید.

بعد از 30 دقیقه نتایج را نخوانید.برای جلوگیری از سردرگمی، پس از تفسیر نتیجه، دستگاه تست را دور بیندازید.

3. درج بسته دستگاه تست سریع ترکیبی دنگی IgG/IgM/NS1

دستگاه تست سریع ترکیبی دنگی IgG/IgM/NS1 یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی جریان جانبی برای تشخیص کیفی IgG/IgM و آنتی ژن ویروس دنگی (دنگی Ag) در خون، سرم یا پلاسمای انسان است.در نظر گرفته شده است که به عنوان یک آزمایش غربالگری و به عنوان کمکی در تشخیص عفونت با ویروس های دنگی استفاده شود.هر نمونه واکنشی با دستگاه تست سریع ترکیبی دنگی IgG/IgM/NS1 باید با روش(های) آزمایش جایگزین و یافته های بالینی تایید شود.

روش سنجش
مرحله 1: اگر در یخچال یا فریز شده است، نمونه و اجزای آزمایش را به دمای اتاق برسانید.پس از ذوب شدن، نمونه را قبل از سنجش به خوبی مخلوط کنید.

مرحله 2: هنگامی که برای آزمایش آماده شد، کیسه را در ناچ باز کنید و دستگاه را بردارید.دستگاه تست را روی یک سطح تمیز و صاف قرار دهید.

مرحله 3: حتماً دستگاه را با شماره شناسه نمونه برچسب بزنید.

مرحله 4: برای نمونه خون کامل:
قطره چکان را با نمونه پر کنید سپس 1 قطره (حدود 10 میکرولیتر) از نمونه و 2 قطره بافر را به چاه نمونه IgG/IgM و 4 قطره نمونه و 2 قطره بافر را در چاه نمونه NS1 اضافه کنید، مطمئن شوید که هوا وجود ندارد. حباب ها.

برای نمونه های پلاسما/سرم:
قطره چکان پلاستیکی را با نمونه پر کنید.قطره چکان را به صورت عمودی نگه دارید، 5 میکرولیتر از نمونه و 2 قطره بافر را در چاه نمونه IgG/IgM و 4 قطره نمونه و 1 قطره بافر را در چاه نمونه NS1 بریزید و مطمئن شوید که حباب هوا وجود ندارد.

مرحله 5: یک تایمر تنظیم کنید.

مرحله 6: نتایج را می توان در 15 دقیقه خواند.نتایج مثبت را می توان در کمتر از 1 دقیقه مشاهده کرد.

بعد از 30 دقیقه نتایج را نخوانید.برای جلوگیری از سردرگمی، پس از تفسیر نتیجه، دستگاه تست را دور بیندازید

تفسیر نتایج سنجش

savsva2
وساوا

دنگی IgG/IgM

ساوواسوب

IgG مثبت

svanrw213

IgM مثبت

12asv

IgG و IgM نتیجه منفی مثبت

abdbdb

نتیجه نامعتبر

vsavasv

دنگی IgG/IgM/NS1


  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید

    تولید - محصولدسته بندی ها