page_banner

COVID-19 IgG/IgM

  • دستگاه تست سریع IgG/IgM COVID-19

    دستگاه تست سریع IgG/IgM COVID-19

    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع IgG/IgM COVID-19 یک روش ایمونواسی جریان جانبی برای تشخیص و تمایز همزمان ویروس IgG anti-COVID-19 و ویروس IgM anti-COVID-19 در خون، سرم یا پلاسمای انسان است.این در نظر گرفته شده است که توسط متخصصان به عنوان یک آزمایش غربالگری و به عنوان کمکی در تشخیص عفونت با ویروس COVID-19 استفاده شود.هر نمونه واکنشی با تست سریع IgG/IgM COVID-19 باید با روش(های) آزمایش جایگزین تایید شود.اصل IgG/IgM COVID-19...